Digte og andre småtekster, fjollerier og ordkløverier

Ka Lilli kør’
Ka Lilli li køer
Ka Lilli li likør
Ka Lilli Lee li likør
Ka Lilli Lee lige li likør
Ka lille Lilli Lee lige li likør
Køer!, Lilli kør!
udviklet på Rönne Å i Skåne juli 2005 sammen med Anja på kanotur

———————–
Nedenstående ordsprog og talemåder sendte jeg engang midt i 90’erne til en konkurrence Gajol udskrev. De har jo den slags små sætninger på pastilæskernes flap, og behøvede vel lidt ’friskt blod’. Førstepræmien var 30.000 gode inflationssikrede danske kroner.
Jeg fik en tilbagemelding fra dommerne at der ikke var noget at komme efter. Helt generelt var standarden i de indsendte forslag så lav at de nærmest ikke kunne udnævne en vinder.
Jeg klagede til firmaets ledelse over den inkompetente dommerkomite og fik et vist medhold, men også ansvarsfralæggelse og der kom ikke mere ud af det. Længe tjekkede jeg de gajol-æsker jeg faldt over på min vej… spiser ikke selv sådanne. Jeg havde en paranoid mistanke om at de bare ville spare præmien og alligevel bruge nogle af de indsendte forslag.

I min klage opregnede jeg en liste (se bilag) over andre sentenser jeg således fandt de havde brugt… jamen helt ærligt. Er det mig der er selvfed eller har jeg lidt ret i at nogen af mine forslag er lisså gode? (læs: geniale 😉

ORDSPROG af Bo Richardt, redigeret 22. september 09

Anja 6 år: Det går som det går, det blir som det blir, det er som det er.
Frihed og fængsel forveksles fordi, frihed er fængslende, fængslet (adjektiv) er fri.
Gå grøn agurk.
Hellere grøn end død.
Strømer og strisser, banditter og bisser, hvem ka se forskel på måden de tisser.
Hviskestykker og Åndklæder.
Vejen er brolagt med skæbne og held, men kursen mod lykken den sætter du selv.
Atom eller Univers, hvem ved hvad der er hvad, når tid og rum følges ad.
Flere blomster, flere bi’r, flere børn af ægte lir.
Cykelmotto: Yd og nyd på samme tid.
Hvis man scorer når man horer, bli’r der bænket om borde.
Børn har ingen stemmeret selv, må blot vedgå arv og gæld.
Om småbørnsinstitutioner: Trængsel er trist, støj gi’r stress, børn deformeres af dagligt pres.
Internettet; globalisering af individets råderum.
De undertrykte realister hugger hovedet af den drømmer der udstiller deres afmagt.
Jeg kan trække vejret… det kan meteorologiens supercomputere ikke.
Toget kører af sig selv, bilerne skal styres.
Er man fej når man slår eller fej når man går.
Virkeligheden er det der er udenfor din kontrol.
Principper og moral har man hvor følelserne ikke slår til.
Kammerater har et højere formål, venner har hinanden.
TV blir fladere og fladere jo flere flader det skal dække.
Når lov og orden ikk’ eksisterer, er det den der trækker først, der regerer.

Bilag: (anerkendte flap-citater)
Det værste er, at når vi får forældre, er de allerede så gamle, at det næsten er umuligt at opdrage på dem. (anonym)
Det er med kærlighed som med mæslinger: vi må næsten alle igennem det.(Jerome K. Jerome)
Det er utroligt så skadeligt det er for et godt hoved at beskæftige sig med noget dumt.(Goethe)
Jeg har nået den alder, hvor mine børn forlader mig, et efter et – for at komme tilbage to og to.(anonym)
Kys mig! Eller jeg kysser dig! (Goethe)
* Det eneste, vi med sikkerhed ved er, at alt er usikkert.(Voltaire)
Den tænker ikke godt, som ikke tænker een gang til.(Amerikansk ordsprog)
Livet er ikke så kort, at der ikke altid er tid til høflighed.(R.W. Emmerson)
Fanatisme vil sige, at man fordobler sine anstrengelser, efter at man har glemt sit mål.(Santayana)
Dårlige tider: Når man må tjene dobbelt så meget som man er værd for at leve halvt så godt som man gør.(anonym)
Hvem der skal bære vimplen højt må have en tilsvarende dyb køl for ikke at kuldsejle.(C. Kold)
Næsten enhver viis aforisme kan afbalanceres af en ikke mindre viis som siger det modsatte.(Santayana)
Vi vil ofte føle skam over vore smukkeste handlinger, dersom folk havde kendskab til de bevæggrunde der fremkalder
dem.(La Rochefoucauld)
Når to elefanter slås går det ud over græsset.(afrikansk ordsprog)
Hvis man vil måle sin egen uundværlighed, skal man stikke en finger i en skål vand og måle hullet, når man tager den op.(anonym)
De flestes retsind er forbilledligt, så længe de ikke er part i sagen.

Skulle disse være sjovere, filosofiskere eller dybere tanker om livet end flere af mine? … om fx *) Voltaires vil jeg sige at det ikke engang er sandt da der er i al fald én sikker begivenhed i menneskelivet: døden!

Comments are closed.